கிர்கிஸ்தான் – தஜிகிஸ்தான் எல்லை மோதல்களில் 31 பேர் பலி

கிர்கிஸ்தான் – தஜிகிஸ்தானின் பிரச்சினைக்குரிய எல்லையொன்றில், தண்ணீர்ப் பிரச்சினையொன்றையடுத்த மோதல்களில் குறைந்தது 31 பேர் கொல்லப்பட்டதுடன், 150 பேர் காயமடைந்ததுடன், 10,000 பேர் இடம்பெயர்ந்துள்ளனர்.