அடிவாங்கிய சவப்பெட்டி

(Puthiyavan Rasiah)

திலீபனின் படத்தை ஒரு வாகனத்தில் கட்டி அதிலே சவப்பெட்டி கஜேகேந்திரன் ஏறிப்போகும் போது அடி விழுது.

திலீபன் யார்? ரெலோ இயக்கப் போராளிகளை வேட்டையாடி சுட்டுக் கொன்ற கும்பலோடு சேர்ந்து தெருத்தெருவாய் தேடி அலைந்து கொன்று குவித்த கூட்டத்தில் இருந்தவர்.