அர்ப்பணிப்பும் பிரக்ஞையும் ஜனநாயக மனிதாபிமான சமத்துவ எண்ணமும் கொண்ட தலைமைத்துவத்தின் வரலாற்று அவசியம்

(தோழர் சுகு)

உயிர்த்த ஞாயிறில் மானிடத்தின் மீது வீசப்பட்ட மரண வாடை.
எழிலார்ந்த வாழ்வின் ஜோதியை ஏற்றுவோம்!!!

இந்த பயங்கரவாதிகள் மனித குலத்தின் எழிலார்ந்த அனைத்தையும் வெறுப்பவர்கள்.
வாழ்வின் மீது வன்மமும் குரோதமும் கொண்டவர்கள்.

பண்பாடு நாகரிகம் மனித விழுமியம் அறம் என இருப்பவை அனைத்தையும் அழித்து விட துடிப்பவர்கள்.

இதுவரை கால மனித குலத்தின் உயரிய பெறுமானங்கள் அனைத்தையும் வெறுப்பவர்கள்.
குழந்தைகளின் சிரிப்பு மனித குல பிரவாகமான நம்பிக்கை நாட்களை சிதிலமாக்குபவர்கள்.
சக வாழ்வு மானிடத்தின் நம்பிக்கையான எதிர்காலம் என்பதெல்லாம் இவர்களுக்கு வேண்டாத சொற்கள்.