உலகக் கிண்ணம்: குழாம்களில் தவறவிடப்பட்டவர்கள்

(Shanmugan Murugavel)

இங்கிலாந்தில் அடுத்த மாதம் ஆரம்பிக்கவுள்ள சர்வதேச கிரிக்கெட் சபையின் உலகக் கிண்ணத் தொடருக்கான அனைத்து அணிகளின் குழாம்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் சபையின் அனுமதி இல்லாமலே அடுத்த மாதம் 22ஆம் திகதி வரை குழாம்களில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம் என்ற நிலையில், இப்பத்தியானது தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள குழாம்களில் தவறவிடப்பட்ட வீரர்களை நோக்குகிறது.