என்னதான் நடக்கப் போகுது…..? என்னதான் நடக்க வேண்டும்…..?

(சாகரன்)

நாடுகளில் சட்டச் சிக்கல் என்று பதவியில் இருந்து இறக்க முடியாது என்பதற்கு எல்லாம் தீர்ப்பாக அமைவது மக்களின் விடாப்பிடியான போராட்டங்களே. வரலாறு இதனை எழுதித்தான் வந்திருக்கின்றது. இன்று இலங்கையும் அதனை நோக்கித்தான் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது.