கரோனா: கொள்ளை நோயா?

உலக சுகாதார அமைப்பு கரோனாவைக் கொள்ளைநோய் என்று அறிவித்திருக்கிறது. கொள்ளைநோயாக அறிவிக்க வேண்டும் என வல்லுநர்கள் சிலர் வலியுறுத்திவந்தார்கள். இதைக் கொள்ளைநோய் என்று வகைப்படுத்துவதை விமர்சிப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள். இந்த விவாதத்தின் நுழைவாயிலுக்கு வெளியே நிற்கிறது ஒரு கேள்வி: கொள்ளைநோய் என்பது என்ன?