காணாமல் போனவர்களின் கண்ணீர்

(தமிழ் நேசன்)
ஈழ விடுதலைப் போராட்ட ஆரம்பமுதல் இறுதிவரை இனப் படு கொலை, மற்றும் காணாமல் போனவர்கள் என்ற ஒரு பெரும் பட்டியலே உண்டு. அதில் எந்தக் காலத்தில் மட்டும் காணாமல் போனவர்களுக்கு தீர்வு காண விரும்புகிறீர்கள்.