கொரோனா வைரஸ்: இலாபமா? மனிதாபிமானமா?


(தெ. ஞாலசீர்த்தி மீநிலங்கோ)
இன்றைய தவிர்க்க இயலாத பேசுபொருள், கொரோனா வைரஸ் ஆகும். மனிதகுலத்தின் பெரும்பகுதி, வாழ்வுக்கும் சாவுக்கும் இடையிலான போராட்டத்தில், தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது.