கொரோனா வைரஸ் பற்றிய விழிப்புணர்வு.

கொரோனா வைரஸ்சை கட்டுப்படுத்துவது கடினமானதால் அரசு ஊரடங்குச்சட்டத்தை அமுல்படுத்தி உள்ளது.