தமிழகத்து மக்களின் மனநிலை… தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில்

(Rathan Chandrasekar)
நண்பர் மணா.
பத்திரிகையாளர்.
என் அன்புக்குரிய நண்பர்.
பாசாங்கற்ற மனிதர்.

அவர் பதிவு இது !

தமிழகத்தில் நாடாளுமன்றத் தேர்தலும், பதினெட்டு சட்டமன்றத்தொகுதிகளுக்கான தேர்தலும் நடக்கவிருக்கிற நிலையில் தென்தமிழகத்திலிருந்து வடதமிழகம் வரை பல பகுதிகளுக்குச் செல்லும் வாய்ப்புக் கிடைத்தது நல்லதொரு ஜனநாயக அனுபவம்.