தோழமை தின வாழ்த்துகள் சகாக்களே….!

(சாகரன்)

இவர்கள் அனைவரும் இன்றும் உயிர் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும்.

எதிரிகளால் மரணம் நிகழ்வது என்பதை நாம் விடுதலைக்கான போராட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்றுதான்.

Leave a Reply