மிக முக்கியமாக கொரனா பற்றி ஆலோசனைகள்

டாக்டர் கௌதமனின் இந்த அர்த்தமுள்ள செய்தி இன்றைய கால கட்டத்திற்கு மிகவும் அத்தியாவசியமானதாகும். தயவுசெய்து மீண்டும் மீண்டும் உறவுகள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்