முஸ்லீம் சமூகம் இன்று சிந்தித்து கடமையாற்ற வேண்டும்

(Spartacusthasan Dasan)

இம்மாதிரியான பயங்கரவாத தாக்குதல் நடக்கும்போது அதிகமான இலங்கை முஸ்லீம் புத்திஜீவிகள் (ஆண்கள்) வளக்கமான ஒரு ரெம்பிலேர்ரையே (template) பதிலையே பாவிப்பார்கள் இம்முறையும் அதையே பாவிக்கிறார்கள். ஆனால் சகோதரிகள் Fathima Majitha அவர்களினதும் ஸர்மிளா செயித் அவர்களினதும் பதிவுகளைப் பாருங்கள்.