சாதிப் பிரச்சனையும், இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும்.

(டாக்டர் ஜி. ஆர்.இரவீந்திரநாத்)

“ஏகாதிபத்தியத்தையும் முதலாளித்துவத்தையும் வெற்றி கொண்டு ,சோசலிசத்தை கட்டியமைக்க, தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டுள்ள, இந்தியத் தொழிலாளர்கள், விவசாயிகள், உழைக்கும் மக்கள், இளைஞர்கள், மாணவர்கள், ஆண்கள் ,பெண்கள் ,அறிவுஜீவிகள் ஆகியோரின் அரசியல் கட்சியே இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியாகும்.