சோவியத்தின் கொல்லைப் புறத்தில் என்னதான் நடக்கின்றது (பகுதி 5)

(சாகரன்)

ரஷ்யா, உக்ரேன், அமெரிக்கா

மேற்குலக நாடுகளும் அவர்களின் ஊடகங்களும் ரஷ்யா உக்ரேன் மீது ஒரு தலைப்பட்சமாக போர் தொடுத்துவிட்டது என்ற பிரச்சாரங்களுக்கு மத்தியில் நேட்டோ நாடுகள் கொடுத்த… கொடுத்து வரும் ஆயுங்களைக் கொண்டு ரஷ்யாவின் உக்ரேனின் தலை நகரை நோக்கிய நகர்வை எதிர்த்து உக்ரேன் படைகள் போர் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர்.