சோவியத்தின் கொல்லைப் புறத்தில் என்னதான் நடக்கின்றது (பகுதி 6)

(சாகரன்)

ரஷ்யா, உக்ரேன், அமெரிக்கா

உண்மையில் இந்த யுத்தம் ரஷ்யா உக்ரேன் இடையிலானதா என்றால் இல்லை என்பேன் நான்.

இது ரஷ்யா நேட்டோ இடையிலான போர் என்பதே சரியானது.

இதனைத்தான் ரஷ்யா உக்ரேன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கூட்டாக இவ்வாறு தெரிவித்தும் இருக்கின்றன.