நம்பிக்கைதான் வாழ்க்கை

(தோழர் சாகரன்)

Managua, NICARAGUA: Former Nicaragua’s President and leader of the leftist National Sandinista Liberation Front (FSLN) Daniel Ortega, rides a horse in the streets of Managua, in direction of a meeting to celebrate the 27th anniversary of the victory of the sandinista revolution, 19 July 2006. Ortega is the presidential candidate of the FSLN for next 05 November’s national elections. AFP PHOTO/Miguel ALVAREZ (Photo credit should read MIGUEL ALVAREZ/AFP via Getty Images)

உலகத்தின் ஒரு மூலையில் நம்பிக்கை தரும் நிகழ்வுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அதில் பல எமது கண்களுக்குத் தெரிவதில்லை. அது எங்கள் கண்களைஇ காதுகளை வந்தடையவிடாமல் பெரும் பணம் படைத்த அதிகார வர்க்கம் தனது ஊடகப் பலத்தினால் இருட்டடிப்புச் செய்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன.