மாக்சிம் கார்க்கி(Maxim Gorky)

(சாகரன்)

ஈழவிடுதலைப் போராட்டத்தின் போராளிகளில் பலரும் வாசித்த புத்தகம் எது என்றால் அது தாய் என்ற புத்தகமாக இருக்கலாம்…? இதனை எழுதிய மாக்சிம் கார்க்கி பிறந்த தினம் இன்று.