ரஷ்யாவிற்கும் நேட்டோவிற்கும் இடையிலான போர்

ஐரோப்பிய யூனியன்

பார்லிமெண்ட் கூட்டம்.

காணொளியில் பேசுகிறார்

உக்ரெய்ன் செலென்ஸ்கி.

கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் –

“போரில் பின்வாங்கமாட்டேன் “

என்று செலென்ஸ்கி சொன்னவுடன் –

ஒரு ஆள் பாக்கி இல்லை –

எழுந்து நின்று கைதட்டுகிறான்.

எல்லாரும் ரஷ்யாவை பின்வாங்கச் சொன்னவன்.

எல்லாரும் ரஷ்யாவுக்குத் தடை போட்டவன்.

‘பேச்சுவார்த்தைக்குப் போ ‘

என்று உக்ரெய்னிடம்சொல்லாதவன்.

‘ஏன் குடிமக்கள் கையில் ஆயுதம் கொடுக்கிறாய்,

அவர்களைக் கேடயமாக்குகிறாய்’ என்று

செலென்ஸ்கியிடம் கேட்காதவன்.

அத்தனை பேரும் -இவ்வளவு வருடங்களாக

உக்ரெய்ன் தேசியவாதக் குழுக்களுக்கு

உக்ரெய்ன் ராணுவத்தின்மூலம்

ஆயுதம் கொடுத்து

உக்ரெய்ன் வாழ் ரஷ்ய குடிமக்களை

ஒடுக்கி வைக்கச் செய்தவன்.

அத்தனை பேரும் –

சண்டை நின்று விடக்கூடாது என்று

இப்போது மூட்டை மூட்டையாக

உக்ரெய்னுக்கு ஆயுதத்தை அனுப்புகிறவன்.

அவர்கள் முன் முஷ்டி உயர்த்தும் செலென்ஸ்கி

“போரில் பின்வாங்கமாட்டேன்!” எனும்போது

எழுந்து, கைதட்டி ஆரவாரிக்கிறார்கள்.

இந்தப் போர் அமெரிக்காவுக்கும்

நேட்டோவுக்கும் செலென்ஸ்கிக்கும்

இனிக்கிறது என்று நான் எழுதியதன் –

இந்தப் போர் உக்ரெய்னுக்கு ஆகாது;

ரஷ்யாவுக்கும் கூடாது;

ஆனால், அமெரிக்காவுக்குத்

தேவையாக இருக்கிறது என்று

ரஷ்யா, உக்ரெய்ன் கம்யூனிஸ்டு கட்சிகள்

சொன்னதன் –

பொருள்

விளங்குகிறதல்லவா?

(Rathan Chandrasekar)