இந்த நூற்றாண்டின் சாதனைப் படம் த்ரிஷ்யம்..!

(ரதன் சந்திரசேகர்)

த்ரிஷ்யம் 2013 ல் ஜீத்து ஜோஸபின் எழுத்து – இயக்கத்தில் வெளியான‘த்ரிஷ்யம்’ மலையாளப் படம் கேரளாவை ஓர் உலுக்கு உலுக்கியது.