தோழர் ரவீந்திரநாத்

(Rathan Chandrasekar)

எப்போது உறங்குகிறார் இவர்?
எப்போது விழிக்கிறார்?
வீட்டிலா, மருத்துவமனையிலா,
இல்லை, போராட்டக்களத்திலா…
இப்போது எங்கு இருப்பார்?