மனைவிக்காக பெற்றோர்களை ஒதுக்காதீர்கள்!!! உண்மைச் சம்பவம்?

தினமும் அலுவலகம் செல்லும் வழியில் ஒரு பெரியவர் வெய்யிலிலும், மழையிலும் பொம்மைகள் விற்றுக் கொண்டு இருப்பதைப் பார்த்து இருக்கிறேன்…