மாதவிடாய்

(தாரைப்பிதா)

சமீபத்தில் Star (ஸ்டார்) என்ற மலையாள திரைப்படம் பார்த்தேன். குறிப்பிட்ட வயதில் மாதவிடாய் (மெனோபாஸ்) முற்றுப்பெறும் ஒரு பெண்ணுக்கு அந்த கட்டத்தில் ஏற்படும் மனக்குழப்பங்கள் அவரது வீட்டாரால் எப்படி தவறாக பார்க்கப்படுகிறது என்பதே படத்தின் மையக்கரு.