அரசியல் செய்வதற்கு இது உகந்த நேரமில்லை: அதிமுகவினருக்கு அமைச்சர் பி.மூர்த்தி கண்டிப்பு

‘‘அரசியல் செய்வதற்கு இது உகந்த நேரமில்லை, ’’ என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் செல்லூர் கே.ராஜூ, ஆர்.பி.உதயகுமாருக்கு வணிக வரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் பி.மூர்த்தி கூறியுள்ளார்.