ஆப்கானிஸ்தானில்…. ‘யுத்தபூமியில் விளையாட்டு முற்றுப்பெறவில்லை’

ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்கள் சுமார் 212க்கும் அதிகமான மாவட்ட மையங்களை தம் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொண்டு முழுமையடையாத வெற்றியை பிரசாரப்படுத்தி வருகின்றனர் என்று அமெரிக்க உயர்மட்ட ஜெனரல் ஒருவர் கூறியுள்ளார்.