ஆயுதங்களை போலந்து வழியாக உக்ரேனுக்கு அனுப்பியதை மறுக்கும் இலங்கை

இலங்கையில் மேலதிகமாகவுள்ள ஆயுதங்களை உக்ரேனுக்கு மாற்றுவதற்கு இடைத்தரகராக போலந்து பயன்படுத்தபடுவதான அண்மைய ஊடக அறிக்கைகளை இலங்கையின் பாதுகாப்பமைச்சு மறுத்துள்ளது