இது இலங்கை அரசியல் வரலாற்றில முதல்தடவை;

இன்று ஆரம்பம்-08/07/2021- பசீல் ராஷபக்‌ஷவின் பாராளுமன்ற பிரவேசத்துடன் ஆரம்பமாகியுள்ளது..! இலங்கை அரசியல் வரலாற்றில் ஒரே குடும்பத்தில் நான்கு சகோதரர்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தில் ஒரேதடவையில் இருப்பது இதுவே முதல்தடவை