இத்தாலியில் வலுக்கும் போராட்டம்

அனைத்து பணியிடங்களிலும் சுகாதார அனுமதி அட்டை கட்டாயம் என்பதை ஏற்க முடியாது எனத் தெரிவித்து, இத்தாலியின் ரோம் நகரில் ஆயிரக்கணக்கானோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதுடன், சில இடங்களில் பொலிஸாருடன் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.