இந்தியாவின் கடன் உத்தரவாதத்தை ஏற்றது IMF

இந்தியா அளித்த உறுதிமொழியை சர்வதேச நாணய நிதியம் மறுகட்டமைப்பிற்கு ஏற்றுள்ளது மற்றும் பிற கடன் வழங்குநர்களிடமிருந்து இதேபோன்ற உறுதிமொழிகளுக்காக காத்திருக்கிறது என்று சர்வதேச நாணய நிதியத்தின்  IMF ஒரு செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார்.