இந்தியாவுக்குள் புகுந்தது ஒமிக்ரான்

ஒமிக்ரான் மாறுபாட்டின் இரண்டு கொவிட்-19 நோயாளிகள் இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர் என்று இந்திய சுகாதார அமைச்சகம் இன்று தெரிவித்துள்ளது.