இலங்கை: ஜனாதிபதித் தேர்தல் 2019 முடிவுகள்

இதுவரை வந்த தேர்தல் முடிவுகளின் படி சஜித் பிரேமதாச கோட்டபாய ராஜபக்ஷ ஐ விட முன்னிலை வகிக்கின்றார். வடக்கில் தமிழ் மக்கள் 80 வீதத்திற்கு மேறபட்ட அளவில் சஜித்திற்கு வாக்களித்துள்ளனர். அடுத்ததாக கோட்பாயவிற்கு ஆதரவளித்துள்ளனர்.

சஜித் பிரேமதாஸ
வாக்குகள் – 682,777, 51.31%

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ
வாக்குகள் – 547,896,
41.17 %

அனுர குமார திசநாயக்க

வாக்குகள் – 43306,