இலங்கை: ஜனாதிபதித் தேர்தல் 2019 முடிவுகள்

2015 ஜனாதிபதி தேர்தலை விட 2019 ஜனாதிபதி தேர்தலில் வடகிழக்கு மாகாணங்களில் வாக்களிப்பு விகிதம் அதிகரித்துள்ளது.