இஸ்ரேலின் ஆயுதப் பாவனை சட்டத்தை மீறியிலிருக்கலாம்: அமெரிக்கா

காஸாவில் இஸ்ரேலின் இராணுவ நடவடிக்கையின்போது ஐக்கிய அமெரிக்காவால் விநியோகிக்கப்பட்ட ஆயுதங்களின் இஸ்ரேலியப் பாவனையானது சர்வதேச மனிதாபிமானச் சட்டத்தை மீறியிலிருக்கலாமென ஐ. அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடனின் நிர்வாகம் நேற்றுத் தெரிவித்துள்ளது.