இஸ்ரேலியத் தாக்குதல்களில் 57 பேர் கொல்லப்பட்டனர்’

கிழக்கு சிரியாவில், ஆயுதக் களஞ்சியங்களை மற்றும் இராணுவ நிலைகளை இலக்கு வைத்த இஸ்ரேலிய இரவுத் தாக்குதல்களில் குறைந்தது 10 சிரியப் படைவீரர்களும், 47 இணைந்த போராளிகளும் கொல்லப்பட்டதாக மனித உரிமைகளுக்கான சிரியக் கண்காணிப்பகம் நேற்று தெரிவித்துள்ளது.