உள்ளுராட்சி மன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வவுனியா நகரசபையில் கூட்டமைப்பிற்கு பினால் கூட்டணி. ஆனந்தனின் 2 கோடி பிரச்சாரம் நன்கு வேலை செய்துள்ளது. செட்டிகுளத்தில் சூரியன் உதித்துள்ளான்வ. வுனியா நகரசபைத் தேர்தலில் கோவிற்குளம் வட்டாரத்தில் போட்டியிட்டு அமோக வெற்றிபெற்ற  PLOTE சந்திரகுலசிங்கம் மோகன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்.