ஒமிக்ரானை விஞ்சும் புதிய கொரோனா திரிபு

உலகம் முழுவதும் அதிவிரைவாக பரவும் ஒமிக்ரானை விட அடுத்து வரும் புதிய மாறுபாடு அதிக கடுமையாக இருக்கும் என இங்கிலாந்து விஞ்ஞானி தெரிவித்துள்ளார்.