ஒரே நாளில் பூகோளத்தில் அதிக தொற்றுக்கள்

பூகோள ரீதியில் கொவிட்-19 பரவல் ஆரம்பித்த பின்னர் நாள் ஒன்றுக்கு ஏற்பட்ட அதிக தொற்றாக கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை பூகோள ரீதியில் தமக்கு 106,662 தொற்றுக்கள் பதிவானதாக உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் நேற்றுத் தெரிவித்துள்ளது.