கனடா தேர்தல் முடிவு

வலதுசாரி பழமைவாத கட்சியின் தோல்வியும் லிபரலுக்கு மூக்கணாங் கயிறு போட்ட அறுதிப் பெரும்பான்மை கிடைக்காத வெற்றியும் கனடாவின் ஜனநாயகத்திற்கு நல்லது. இதுவே தேர்தல் முடிவாக வந்திருக்கின்றது