காசாவில் போர் நிறுத்தம்

ஹமாஸ் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள காசாவுடன் இஸ்ரேல் போரிட்டு வருகிறது. இருந்தபோதிலும் காசாவின் தெற்குப் பகுதியில் மட்டும் போரை நிறுத்த இஸ்ரேல், அமெரிக்கா, எகிப்து ஆகிய நாடுகள் ஒப்புக் கொண்டுள்ளன. தெற்கு காசாவில் இன்று (16) காலை 6 மணியிலிருந்து போர் நிறுத்தம் அமலுக்கு வரும்.