கொக்குத்தொடுவாயில் 7 மனித எச்சங்கள்

கொக்குத்தொடுவாய் மனித புதைகுழியில் மேலும் ஏழு மனித எச்சங்கள் அடையாளம் காணப்படுள்ளன. முல்லைத்தீவு கொக்குத்தொடுவாய் மனித புதைகுழியி மூன்றாம் கட்ட அகழ்வாராய்ச்சியின் 6வது நாளான புதன்கிழமை (10) , மூன்று மனித எச்சங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன

Leave a Reply