சம உரிமை இயக்கம் நடாத்தும் கலாச்சார விழா

 

சம உரிமை இயக்கம் நடாத்தும். எனினும் நாம் பறப்போம் கலாச்சார விழா, நாளை தொடக்கம் மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து யாழில் நடைபெறவுள்ளது அனைவரையும் கலந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.