சீனாவுடன் கை கோர்க்கும் தலிபான்கள்

ஆப்கானிஸ்தானில் ஆட்சி அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றியுள்ள தலிபான்கள், சீனா தங்களின் மிக முக்கிய பங்காளி எனத்  தெரிவித்துள்ளனர்.