சீனா வெளியிட்ட எச்சரிக்கை அறிக்கை

இந்த ஆண்டுக்கான எச்சரிக்கையான மற்றும் உள்நோக்கிய அரசாங்க அறிக்கையை சீனாவின் பிரதமர் லீ கெகியாங் வெளியிட்டார்.  தேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடம் உரையாற்றிய பிரதமர் லீ கெகியாங், உக்ரைன் மீதான தாக்குதல் பற்றி எதுவும் குறிப்பிடவில்லை என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது