ஜனவரியில் பிறக்கிறது ’தமிழ் காமன்வெல்த்’

அடுத்தாண்டு ஜனவரியில் நடக்கும் தமிழ் கலாசார மாநாட்டில், ‘தமிழ் காமன்வெல்த்’ என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்படவுள்ளது.