தகர்க்கப்பட்ட ட்ரம்ப் பிளாஸா ஹொட்டல்

ஐக்கிய அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்சி மாநிலத்தின் அத்லாண்டிக் நகரத்திலுள்ள ட்ரம்ப் பிளாஸா ஹொட்டல், கசினோ ஆகியன நேற்று தகர்க்கப்பட்டன. இதன் உரிமையை கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு ஐ. அமெரிக்காவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் இழந்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.