தமிழர் சமூக ஜனநாயகக் கட்சியினரால் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் தொழிலாளர் தின நிகழ்வு நடத்தப்பட்ட பொழுது……