தமிழ்நாடு தேர்தல் முடிவுகள்

கூட்டணி வாரியாக – முடிவுகள்
தேர்தல் நடந்தவை-232/234 பெரும்பான்மைக்கு 118

அணிகள்                      முன்னிலை / வெற்றி

அதிமுக கூட்டணி:     25

திமுக கூட்டணி:         26

தேமுதிக – ம.ந.கூ:     00

பாமக:                           00

பாஜக கூட்டணி:         00

நாம் தமிழர்:                00