தமிழ்நாடு தேர்தல் முடிவுகள்

தொகுதிகள்-232/234 பெரும்பான்மைக்கு 118

அணிகள்

முன்னிலை / வெற்றி

அதிமுக கூட்டணி 134
திமுக கூட்டணி 79
தேமுதிக – ம.ந.கூ 00
பாமக 05
பாஜக கூட்டணி 00
நாம் தமிழர் 00