தா. பாண்டியன் தோழருக்கு எமது அஞ்சலி

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்களின் முதுபெரும் தலைவர் தோழர் தா.பாண்டியன் அவர்களுக்கு இந்திய ஐக்கிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கனத்த இதயத்துடன் தன் செங்கொடி தாழ்த்தி, வீர வணக்கம் செலுத்தி விடைகொடுக்கிறது.