திருமதி நேசம்மா செபரெத்தினம் அவர்கள் காலமானார்.

அமரர் வித்துவான் செபரெத்தினம் அவர்களின் அன்பு மனைவி திருமதி நேசம்மா செபரெத்தினம் அவர்கள் , ஏப்ரல் 6ம் திகதி, நேற்று இரவு Scarborough, ரொறொண்டோவில், Canada காலமானார். 

திருமதி நேசம்மா செபரெத்தினம் அவர்கள் மட்டக்களப்பு திருப்பளுகாமத்தை பிறப்பிடமாகவும் வாழ்விடமாகவும் கொண்டு, தான் பிறந்த கிரமத்தில் நீண்ட காலம் ஆசிரியையாகக் கடமையாற்றியவராவார்.

தனது கணவர் அமரர் செபரெத்தினம் ஐயாவின் இலக்கியப்ப் பணிக்கு பக்க பலமாக விளங்கிவராவார்.

அன்னாருக்கு எமது இதயபூர்வ அஞ்சலிகள்.
அவர்தம் குடும்பத்தினரின் துயரில் பங்கெடுப்போம்.

Viewing: Friday, April 14th 5:00- 9.00 pm
Viewing: Saturday, April 15th 9:00- 10:00 am
Service: Saturday 10:00- 11:00 am
Chapel Ridge Funeral Home
8911 Woodbridge Ave- Markham

Funeral: Saturday 11:00- 12:00
Christ the King Cemetery
7770 Steels Ave E, Markham, ON L6B 1A8
Markham

தொடர்புகளுக்கு:
416-809-4338 (நாளோ – மகள்)
416-697-1321 (போதகர் ஜெயராஜா)
416-779-5589 (போதகர் மில்ரன்)